29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Enerģija raksturo ķermeņa spēju veikt darbu. Enerģiju mēra džoulos (\(J\)).
Kustībā esoša ķermeņa spēju veikt darbu sauc par kinētisko enerģiju.
Grieķu valodā kinetikos nozīmē "uz kustību attiecināms".
 
Enerģija piemīt visiem kustībā esošiem ķermeņiem. Piemēram, braucoša mašīna var nogāzt šķērsli, kustībā esošs āmurs var iedzīt naglu, krītošs akmens var savainot cilvēku.
 
Kinētiskās enerģijas lielums ir atkarīgs no ķermeņa masas \(m\) (\(kg\)) un ātruma \(v\) m/s.
 
Ķermeņa kinētiskā enerģija ir vienāda ar pusi no masas un ātruma kvadrāta reizinājuma:
 
Ek=mv22
 
Ķermenim, kuram ir liela masa, piemīt liela kinētiskā enerģija. Tomēr ķermeņa ātrums kinētisko enerģiju izmaina straujāk (skat formulā). Piemēram, ar milzīgu ātrumu izšauta sīka lode var dziļi ietriekties ķermenī; putns gaisā var notriekt milzīgu lidmašīnu, jo sadursmes laikā ir liels ātrums - tātad liela kinētiskā enerģija.
 
shutterstock_1607072698.png
 
Amerikāņu kalniņos, vagoniņam slīdot augšup, kinētiskā enerģija samazinās, bet slīdot lejup - strauji palielinās, jo smaguma spēka iedarbībā palielinās ātrums.
Piemērs:
Cik liela enerģija piemīt ar \(500\) \(m/s\) lielu ātrumu lidojošai lodei, kuras masa ir \(1\) \(kg\)?
 
4_1 (3).svg
 
m=1kgv=500m/sEk?Ek=mv22Ek=150022=125000J
 
Atbilde: Lidojošai lodei piemīt \(125 000\) \(J\) jeb \(125\) \(kJ\) liela enerģija.