3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
2. 1. daļas 2. uzd. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzd. Titrēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Kvantitatīva analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 8. uzd. Ķīmisko reakciju vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Vielas daudzums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmiskās formulas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. Vielu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļas 12. uzd. Ogļūdeņražu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 13. uzd. Organisko vielu funkcionālās grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 14. uzd. Ķīmisko savienojumu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Pārvērtību virkne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 1. daļas 16. uzd. Polietilēna iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 17. uzd. Joni šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Elektronu konfigurācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. 1. daļas 19. uzd. Oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. 1. daļas 20. uzd. Vielu reaģētspēja

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļas 21. uzd. Elektrolīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 22. uzd. Vides pH

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. 1. daļas 23. uzd. Ķīmisko reakciju ietekmējoši apstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraži

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 2. daļas 1. uzd. Kodolreakcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. 2. daļas 2. uzd. Molekulārie un jonu vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. 2. daļas 4. uzd. Vielas masa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 5. uzd. Izomēri

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 6. uzd. Eksotermiska reakcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 2. daļas 7. uzd. Esteri

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļas 8. uzd. Organisku vielu sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 9. uzd. Oksidēšanās un reducēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. 2. daļas 10. uzd. Etanola ražošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. 3. daļas 1. uzd. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. 3. daļas 2. uzd. Masas daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Valsts eksāmens ķīmijā 2021. g., 1.daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

30,5

Materiāli skolotājiem