Grūtības pakāpe:
00:45:00

Visi uzdevumi:

30,5p.
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1,5p.
2. 1. daļas 2. uzd. Pētnieciskā darbība 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā saite 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskā saite 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas tilpums 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Titrēšana 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Kvantitatīva analīze 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Ķīmisko reakciju vienādojumi 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Vielas daudzums 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmiskās formulas aprēķināšana 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Vielu nosaukumi 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Ogļūdeņražu nosaukumi 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Organisko vielu funkcionālās grupas 1p.
14. 1. daļas 14. uzd. Ķīmisko savienojumu pārvērtības 1p.
15. 1. daļas 15. uzd. Pārvērtību virkne 2p.
16. 1. daļas 16. uzd. Polietilēna iegūšana 1p.
17. 1. daļas 17. uzd. Joni šķīdumā 1p.
18. 1. daļas 18. uzd. Elektronu konfigurācija 2p.
19. 1. daļas 19. uzd. Oksīdi 2p.
20. 1. daļas 20. uzd. Vielu reaģētspēja 1p.
21. 1. daļas 21. uzd. Elektrolīze 1p.
22. 1. daļas 22. uzd. Vides pH 2p.
23. 1. daļas 23. uzd. Ķīmisko reakciju ietekmējoši apstākļi 3p.
24. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraži 1p.