Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļas 2. uzd. Elektronapvalka uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Jonu veidošanās process

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļas 4. uzd. Vielas masas nezūdamība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 5. uzd. Vides pH

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzd.Ķīmiskās reakcijas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Ķīmiskais līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 8. uzd. Amfotērie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Metālu aktivitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmisko elementu pārvērtību rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. Vielas daudzums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļas 12. uzd. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 13. uzd. Šķīduma pagatavošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 14. uzd. Ogļūdeņražu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Polimēri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzd. Vielu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 17. uzd. Hloretāna iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Estera iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 19. uzd. Katjoni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 20. uzd. Metālu aktivitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļas 21. uzd. Organisko savienojumu hidrogenēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. 1. daļas 22. uzd. Skābie oksīdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļas 23. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. 1. daļas 24. uzd. Organisko savienojumu funkcionālās grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. 1. daļas 25. uzd. Oksidēšanās pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 1. daļas 26. uzd. Alotropija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. 2. daļas 1. uzd. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 2.uzd. Elektronu bilances vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 3. uzd. Kodolpārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 2. daļas 4. uzd. Jonu vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļas 5. uzd. Ķīmiskās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 6. uzd. Ķīmiskās formulas aprēķināsana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. 2. daļas 7. uzd. Molārā koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. 2. daļas 8. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 2. daļas 9. uzd. Ogļūdeņražu degšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. 2. daļas 10. uzd. Masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
37. 3. daļas 1. uzd. Augsnes pH

Grūtības pakāpe: augsta

4
38. 3. daļas 2. uzd. Jonu koncentracija

Grūtības pakāpe: augsta

5
39. 3. daļas 3.1. uzd. Pētnieciskā darbība, dzelzs jonu koncentrācija.

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Valsts eksāmens ķīmijā 2020. g., 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem