Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļas 2. uzd. Jonu uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Vielu parādības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskās saites

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 5. uzd. Jonu veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzd. Ūdeņraža saites veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Šķīdumu pH noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 8. uzd. Elektrolītiskā disociācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Šķīdumu vide

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 10. uzd. Joni ūdens šķīdumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskās reakcijas norise

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 13. uzd. Vielu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzd. Vielu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 17. uzd. Šķīdumu pagatavošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 19. uzd. Vielu ķīmiskās formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 20. uzd. Izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļas 21. uzd. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 22. uzd. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļas 23. uzd. Organisko savienojumu klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļas 24. uzd. Organisko savienojumu nomenklatūra pēc IUPAC

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1. daļas 25. uzd. Ķīmisko vielu nosaukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 1. daļas 26. uzd. Organisko savienojumu fizikālās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 1. daļas 27. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. 1. daļas 28. uzd. Organisko savienojumu ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 1. daļas 29. uzd. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. 1. daļas 30. uzd. Organisko savienojumu pierādīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. 2. daļas 3.1. uzd. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. 2. daļas 4. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2. daļas 5.2. uzd. Ķīmiskās reakcijas siltumefekts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. 2. daļas 6.1. uzd. Kodolreakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. 2. daļas 6.2. uzd. Elementu elektronformula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. 2. daļas 7.2. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. 2. daļas 8. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. 2. daļas 10.2. uzd. Vielu struktūrformulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. 2. daļas 10.3. uzd. IUPAC nomenklatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. 3. daļas 2. uzd. Titrēšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Valsts eksāmens ķīmijā 2019. g., 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem