Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka disperso sistēmu
2. 1. daļas 2. uzd. Jonu uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns atpazīst jonus no atomiem, balstoties uz daļiņu protonu un elektronu skaitu.
3. 1. daļas 3. uzd. Vielu parādības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vielu parādībām, balstoties uz doto situāciju.
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskās saites 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns, balstoties uz ķīmisko elementu relatīvo elektronegativitāti, secina par ķīmiskās saites veidu
5. 1. daļas 5. uzd. Jonu veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz ķīmisko elementu jonu veidošanās procesiem, secina par atomu skaitu, kas nepieciešams, lai izveidotos savienojums ar stabilu elektronu konfigurāciju.
6. 1. daļas 6. uzd. Ūdeņraža saites veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmiskās saites veidu.
7. 1. daļas 7. uzd. Šķīdumu pH noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka šķīduma vidi pēc divu dažādu šķīdumu saliešanas kopā.
8. 1. daļas 8. uzd. Elektrolītiskā disociācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izprot elektrolītiskās disociācijas procesus.
9. 1. daļas 9. uzd. Šķīdumu vide 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns prognozē šķīduma vidi, balstoties uz citu sāļu ūdens šķīdumu vidēm.
10. 1. daļas 10. uzd. Joni ūdens šķīdumos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vielu savstarpējo reaģētspēju.
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izvērtē efektīvākos nosacījumus, pie kuriem ķīmiskās reakcijas ātrums ir vislielākais.
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskās reakcijas norise 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns skaidro ķīmiskās reakcijas norisi.
13. 1. daļas 13. uzd. Vielu iedalījums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns klasificē ķīmiskās vielas pēc to sastāva un īpašībām.
14. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina, kuri ķīmisko reakciju vienādojumi attēlo oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.
15. 1. daļas 15. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns papildina pārvērtību rindu ar trūkstošo ķīmisko formulu.
16. 1. daļas 16. uzd. Vielu ķīmiskās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vielu amfotērajām īpašībām, balstoties uz ķīmisko reakciju vienādojumiem.
17. 1. daļas 17. uzd. Šķīdumu pagatavošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izvēlas traukus, kur nepieciešami šķīduma atšķaidīšanai ar precīzu molāro koncentrāciju. (Mainīt att.)
18. 1. daļas 18. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz novērojumiem un metālu aktivitātes rindu, skolēns nosaka metālu, kas nepieciešams ķīmisko reakciju norisei. (Mainīt att.)
19. 1. daļas 19. uzd. Vielu ķīmiskās formulas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina rutila ķīmisko formulu, balstoties uz tā sastāvu.
20. 1. daļas 20. uzd. Izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka etāndiola ūdens šķīduma sasalšanas temperatūru.
21. 1. daļas 21. uzd. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns veic aprēķinus, izmantojot ķīmiskās reakcijas vienādojumu.
22. 1. daļas 22. uzd. Aprēķini, balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot titrēšanā iegūtos datus, skolēns aprēķina citronskābes šķīduma molāro koncentrāciju.
23. 1. daļas 23. uzd. Organisko savienojumu klasifikācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka organisko vielu klašu funkcionālās grupas vanilīna molekulā
24. 1. daļas 24. uzd. Organisko savienojumu nomenklatūra pēc IUPAC 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosauc organisko savienojumu pēc IUPAC nomenklatūras, balstoties uz tā struktūrformulu.
25. 1. daļas 25. uzd. Ķīmisko vielu nosaukšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par ķīmisko vielu molekulformulām, balstoties uz to nosaukumiem.
26. 1. daļas 26. uzd. Organisko savienojumu fizikālās pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par organisko vielu viršanas temperatūrām, balstoties uz to struktūrformulām.
27. 1. daļas 27. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par monomēru, kas ir polimēra sastāvā.
28. 1. daļas 28. uzd. Organisko savienojumu ķīmiskās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielas, kuras ir nepieciešamas ķīmisko reakciju norisei.
29. 1. daļas 29. uzd. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izvēlas eksperimentus, kurus nepieciešams salīdzināt, lai noteiktu pH ietekmi uz eksperimentu.
30. 1. daļas 30. uzd. Organisko savienojumu pierādīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka, ar kādu reaģentu var pierādīt akrilskābi.
31. 2. daļas 3.1. uzd. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz titrēšanas rezultātiem, skolēns secina par skābes koncentrāciju notekūdeņu paraugos.
32. 2. daļas 4. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns secina par eksperimenta novērojumiem, balstoties uz izejvielām.
33. 2. daļas 5.2. uzd. Ķīmiskās reakcijas siltumefekts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns veic aprēķinus, izmantojot termoķīmiskās reakcijas vienādojumu.
34. 2. daļas 6.1. uzd. Kodolreakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns uzraksta tekstā aprakstīto kodolreakcijas vienādojumu.
35. 2. daļas 6.2. uzd. Elementu elektronformula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns uzraksta izotopa elektronformulu.
36. 2. daļas 7.2. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns prognozē krāsu maiņu eksperimenta gaitā.
37. 2. daļas 8. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns veic aprēķinus, izmantojot ķīmiskās reakcijas vienādojumu.
38. 2. daļas 10.2. uzd. Vielu struktūrformulas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izveido organisko savienojumu struktūrformulu, balstoties uz molekulformulu.
39. 2. daļas 10.3. uzd. IUPAC nomenklatūra 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosauc vielas atbilstoši IUPAC nomenklatūrai.
40. 3. daļas 2. uzd. Titrēšana 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Skolēns veic aprēķinus, balsoties ķīmiskās reakcijas vienādojumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. uzd. Pētnieciskā darbība Citi vidēja 3 p. Skolēns analizē eksperimenta gaitu un iesaka veidus, kā uzlabot eksperimentu
2. 2. daļas 2.3. uzd. Ķīmiskās pārvērtības Citi vidēja 1 p. Skolēns secina par sudraba karotes notīrīšanu, izmantojot dažādas metodes.
3. 2. daļas 3.2. uzd. Pētnieciskā darbība Citi vidēja 1 p. Skolēns izskaidro skābes neitralizācijas procesu.
4. 2. daļas 6.3. uzd. Elementu relatīvā atommasa Citi vidēja 1 p. Skolēns paskaidro fluora relatīvo atommasu ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
5. 2. daļas 7.1. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes Citi vidēja 1 p. Skolēns piekrīt vai nepiekrīt apgalvojumam par ķīmiskās reakcijas norisi, to pamatojot.
6. 2. daļas 7.3. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes Citi vidēja 1 p. Skolēns prognozē iespējamo apstākļu maiņu, lai šķīdums mainītu krāsu.
7. 2. daļas 9. uzd. Polimēri Citi vidēja 3 p. Skolēns skaidro pienskābes iegūšanu, īpašības un izmantošanu medicīnā.
8. 2. daļas 10.1. uzd. Vielu sastāvs Citi vidēja 1 p. Skolēns skaidro organisko vielu atšķirības balstoties uz to, ka vielu molekulformulas ir vienādas.
9. 3. daļas 1.2. uzd. Ogļskābās gāzes uztveršana Citi augsta 1 p. Skolēns secina par tekstā minēto vielu pielietojamību.
10. 3. daļas 3.1. uzd. Pētnieciskā darbība, titrēšana. Citi augsta 3 p. Skolēns sastāda laboratorijas darba gaitu.
11. 3. daļas 3.2. uzd. Pētnieciskā darbība, titrēšana Citi augsta 1 p. Skolēns salīdzina metodes sudraba nitrāta atgūšanai, izvēloties efektīvāko.
12. 3. daļas 3.3. uzd. Pētnieciskā darbība Citi augsta 2 p. Skolēns pamato sudraba nitrāta atgūšanas metožu uzlabošanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2019. g., 1. daļa 00:45:00 vidēja 30 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 1. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2019. g., 2. daļa 00:45:00 vidēja 24 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 2. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2019. g., 3. daļa 00:45:00 augsta 10 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 3. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2019. g., 1.-3. daļa 00:45:00 augsta 66 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmenu, kurā ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.