Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jauna slīda pievienošana prezentācijai Jauna slīda pievienošana.
2. Jauna slīda pievienošana prezentācijai Jauna slīda pievienošana.
3. Darbības ar slīdiem Jauna slīda pievienošana. Slīdu atlase, dzēšana, pārvietošana, dublēšana.
4. Prezentācijas dizains Prezentācijas dizaina lietošana
5. Zīmēšanas rīku lietošana Grupa Zīmēšana (Drawing)
6. Grafisko objektu atlasīšana Grafiskie objekti
7. Grafisko objektu noformēšana Krāsa, biezums, stils, aizpildījums
8. Darbības ar objektiem Izmērs, pārvietošana, kopēšana, dzēšana, pagriešana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmēšana slīdā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmēšanas rīki