Prezentācijas dizains ir slīdu vienots noformējums, kad fona, virsrakstu, teksta un citu slīdu elementu parametri visos slīdos tiek veidoti pēc viena principa.
 
Dizainu iestata izpildot klikšķi cilnes Design (Noformējums) grupā Themes (Dizaini); ja nepieciešams, tad dizainu var mainīt.
 
Izvēlētais dizains tiek iestatīts uzreiz visiem slaidiem. Ja nepieciešams dizainu izmantot tikai atlasītajiem slaidiem, tad
  • atver izvēlētā dizaina konteksta izvēlni;
  • izvēlnē izvēlas komandu Apply to Selected Slides(Lietot atlasītajiem slaidiem).
 
dizain.png

Kad slīdiem ir pielietots kāds noformējuma dizains (šablons), krāsu shēmu - dizaina izmantotās krāsas un to savienojumus - var mainīt. Nospiež Colors.
 
krasu_sh.png
 
Ar peles kreiso taustiņu uzklikšķina uz vēlamās krāsu shēmas. Ja uz shēmas uzklikšķina ar peles labo taustiņu, tad var izvēlēties dizainu izmantot tikai atlasītajiem slaidiem: Apply to Selected Slides (Lietot atlasītajiem slaidiem)
 
color_lab.png
 
 
dis_veidi.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 104.-105.lpp.