Lai prezentācijai pievienotu jaunu slaidu:
 • cilnes Home (Sākums) grupā Slides (Slaidi) atver pogas New Slide new_sl.png (Jauns slaids) sarakstu Office Theme (Tēmas);
    izkart.png
    
     
 • ar Enter taustiņu:
  new_enter.png
    
 • ar labo pogu, izmantojot komandu New Slide
  lab_new.png
Svarīgi!
Nejaukt jaunas prezentācijas veidošanas uzsākšanu un jauna slīda pievienošanu.
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC , 2011. 95.lpp.