Teorija

Lai mainītu līnijas vai figūras kontūras krāsu, biezumu un stilu, objektu vispirms atlasa. Pēc tam cilnes Home (Sākums) grupā  Drawing (Zīmēšana) atver pogas izvēlni un veic iestatījumus.
 
izvoutl.png
 
Video:
Please install Adobe Flash player to see the video.
 Shape_outline.avi
 
 
Lai mainītu objekta aizpildījumu, objektu arī vispirms atlasa. Pēc tam cilnes Home (Sākums) grupa Drawing (Zīmēšana) atver pogas izvēlni un veic iestatījumus.
 
fill1.png
 
Video:
Please install Adobe Flash player to see the video.
 Shape_fill.avi
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 110.-111.lpp.