Lai ar uzzīmētu objektu veiktu konkrētas darbības, to atlasa. Atlasīšanai lieto vairākus paņēmienus, piemēram:
  • vienu objektu atlasa, izpildot uz tā klikšķi; zaļo aplīti lieto objekta pagriešanai, 
    pagriezt.png
 
Dzelteno rombiņu - lieto formas maiņai;
forma.png
 
  • vairākus objektos atlasa, izmantojot velkatlasi vai izpildot klikšķi uz objektiem, vienlaikus turot piespiestu taustiņu Shift vai CTRL.