Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rindkopas Kā sadala tekstu rindkopās
2. Rindkopu formatēšana Centrē, līdzina pēc kreisās, labās vai abām malām
3. Pareizrakstības pārbaude Lieto pareizrakstības pārbaudes līdzekļus.
4. Attēli Ievieto dokumentā attēlu no dažādiem avotiem
5. Dokumenta drukāšana Prasmes priekšskatīt un izdrukāt dokumentu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta ievade 2. izziņas līmenis zema 2 p. Tekstu ievadīšanas nosacījumi
2. Rindkopu līdzināšanas pogas izmantošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izraksti no teksta rindkopu
3. Rakstzīmju formatēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Treknraksta, kursīva jeb slīpraksta, fonta krāsas lietošana
4. Rindkopu formatēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlies pareizo atbildi
5. Rindkopas pirmās rindas atkāpes veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlies rindkopu ar vai bez pirmās rindas atkāpi
6. Attēla novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpēti teksta un attēla savstarpējo novietojumu
7. Attēla novietojums tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbaudi uzdevuma izpildi
8. Nepareizs attēla novietojums tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrodi kļūdas uzdevuma izpildē