Teorija

Uzdevumi

1. Teksta ievade

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Rindkopu līdzināšanas pogas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Rakstzīmju formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Rindkopu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Rindkopas pirmās rindas atkāpes veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Attēla novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Attēla novietojums tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nepareizs attēla novietojums tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem