Teksts ir teikumu kopums ar vienotu domu.
Rakstot tekstu, svarīgs ir ne tikai saturs, bet arī forma, proti, kā teksts tiek izkārtots lapā.
Svarīgi elementi teksta veidošanā ir:
  • atkāpes;
  • rindkopas.
Atkāpe ir brīva vieta pirms teikuma pirmā vārda.
Rindkopu veido loģiski izklāstīta, vienota doma. Arī viens teikums var veidot rindkopu.
rindk.png
 
Teksts ir pārskatāmāks un vieglāk uztverams, ja tas ir sadalīts rindkopās.
 
r.png
 
r2.png
 
Tekstā ir divas rindkopas:
 
r3.png
 
Atsauce:
Latviešu valoda 3.klasei 1.daļa Z.Anspoka. Lielvārds 2015.
www.startit.lv