Kā notiek pareizrakstības pārbaude?
 
Programma datorā:
  1. salīdzina katru uzrakstīto vārdu ar datora vārdnīcā esošajiem vārdiem;
  2. pasvītro tos vārdus, kas nav vārdnīcā.
 
Pareizrakstības pārbaude: pap.png

par.png
 
 
Kļūdas:
 
  • Nepareizs burts vārdā “Tālu”;
  • Trūkst atstarpes starp vārdiem “mums ir”;
  • Samainīti burti vārdā “bezdelīgas”;
  • Ar zaļu pasvītrots, jo vairākas atstarpes pēc kārtas.
Dators palīdz labot kļūdas.
  
Ar peles labo taustiņu klikšķini uz kļūdainā vārda:
 
2q.png
 
Ar peles kreiso taustiņu klikšķini uz pareizā vārda:
 
3a.png
 
2s.png
 
Skaidrojošs video:
 
Pareizrakstību pārbauda norādītajai valodai.
 
Kāpēc pasvītroti pareizi vārdi?
 
1p.png
 
Izvēlēto valodu var redzēt stāvokļa joslā (loga apakšējā malā). Klikšķinot uz valodas, to var mainīt.
 
lval.png
 
lval1.png
 
Atsauce:
www.startit.lv
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086&chapterid=4677