Attēla ievietošanas iespējas:
  • no datnes;
  • no tiešsaistes.
 
2.png
 
Attēla novietojums:
  1. Atlasi attēlu.
  2. Atver izkārtojuma opcijas:
    5.png vai 5a.png
  3. Izvēlies novietojuma veidu.
Vienā rindiņā ar tekstu (In Line with Text):

vrind.png
 
1.png
 
Kvadrātveida (Square):
 
kv.png
 
2.png
 
Aiz teksta (Behind text) - teksts tiek rakstīts pa virsu attēlam.
 
aiz.png
 
3.png
 
Priekšā tekstam (In front of text) - attēls atrodas priekšā tekstam un aizsedz to.
 
prieksjaa_tekstam.png
 
4.png 
 
Atsauce:
www.startit.lv
Teksta redaktors Microsoft Word/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga : "Mācību grāmata", 2000. - 117 lpp.