Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēks, ātrums, ceļš un laiks Jēdzienu izpratne
2. Ātruma aprēķināšana Ātruma aprēķināšana, ja zināms laiks un ceļš
3. Ātruma noteikšana Eksperimentāla ātruma noteikšana
4. Spēks un kustība Spēka ietekme uz kustību, spēka virziens
5. Spēka mērīšana Spēka mērīšana, dinamometrs.
6. Profesijas Profesijas, saistītas ar spēka izmantošanu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Ceļš, laiks, ātrums, spēks
2. Ātruma aprēķināšana (km/h) 1. izziņas līmenis zema 2p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
3. Ātruma aprēķins un mērvienība 1. izziņas līmenis zema 2p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
4. Ātruma formula un aprēķins (km/h) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
5. Ātruma aprēķināšana (m/s) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
6. Ātruma aprēķināšana un mērvienības 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
7. Ātruma formula un aprēķins (m/s) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
8. Veiktā ceļa aprēķināšanas formula un rezultāts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
9. Kustības laika aprēķināšanas formula un rezultāts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ķermeņa kustības ātruma aprēķini
10. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ātruma mērvienību pārveidošana no km/h uz m/s
11. Straumes ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Upes straumes ātruma noteikšana
12. Spēku veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Spēku veidu, kas ietekmē kustību, noteikšana
13. Spēka mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dinamometra lietošana, spēka mērvienība
14. Zināšanu pielietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kam un kāpēc jāmācās par spēkiem?

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas Citi zema 1p. Ceļš, laiks, ātrums, spēks
2. Vienību pārveidošana no m/s uz km/h Citi vidēja 2p. Ātruma mērvienību pārveidošana no m/s uz km/h

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums 00:00:00 vidēja 9p. Viegls tests
2. Ātrums un spēks 00:00:00 vidēja 21p. Tēmas noslēguma tests