Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Definīcijas 1p.
2. Ātruma aprēķināšana (km/h) 3p.
3. Ātruma formula un aprēķins (m/s) 3p.
4. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2p.