Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Definīcijas 1p.
2. Definīcijas 1p.
3. Ātruma aprēķināšana (km/h) 3p.
4. Ātruma formula un aprēķins (m/s) 3p.
5. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2p.
6. Vienību pārveidošana no m/s uz km/h 2p.
7. Straumes ātrums 3p.
8. Spēku veidi 1p.
9. Spēka mērīšana 2p.
10. Zināšanu pielietošana 3p.