Teorija

Uzdevumi

1. Definīcijas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ātruma aprēķināšana (km/h)

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Ātruma aprēķins un mērvienība

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Ātruma formula un aprēķins (km/h)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Ātruma aprēķināšana (m/s)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ātruma aprēķināšana un mērvienības 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Ātruma formula un aprēķins (m/s)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Veiktā ceļa aprēķināšanas formula un rezultāts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kustības laika aprēķināšanas formula un rezultāts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Straumes ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Spēku veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Spēka mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Zināšanu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Ātrums un spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem