Kā var noteikt straumes ātrumu?
Izlasi fragmentu no A. Milna pasakas "Vinnijs Pūks un viņa draugi"!
Pūks mēģināja sacerēt dziesmu par čiekuriem, jo viņam bija uznākusi dziedamā reize. Tikmēr viņš bija nonācis pie tilta. Zem kājām viņš, protams, neskatījās, tāpēc paklupa pret kādu sakni, un čiekurs no viņa ķepām iekrita ūdenī. - Sasodīts, - norūca Pūks, kad čiekurs lēni iepeldēja patiltē, un gāja meklēt citu čiekuru, ko varētu apdziedāt. Bet tad viņš iedomājās, ka labāk būtu vienkārši skatīties upē, jo diena bija tik jauka un rāma. Tāpēc viņš nogūlās uz tilta un skatījās upē, kas lēni, lēni slīdēja garām... un pēkšņi... tas taču bija viņa čiekurs! - Jocīgi, - nobrīnījās Pūks. - Es iemetu čiekuru tajā pusē, un čiekurs iznāca šajā pusē. Nez vai cits čiekurs arī tā darītu? - Un Pūks gāja pēc čiekuriem. Nākamais tiešām darīja tāpat. Un citi nākamie arī. Tad Pūks iemeta ūdenī divus uzreiz un pabāza galvu zem tilta šķērskoka, lai paskatītos, kurš izpeldēs pirmais. Viens izpeldēja, bet, tā kā abi bija vienāda lieluma, Pūks nezināja, vai šis bija tas, ko viņš gribēja redzēt izpeldam pirmo un vinnēt, vai arī otrs. Tāpēc nākamo reizi viņš iesvieda ūdenī vienu lielu un vienu mazu čiekuru. Lielais izpeldēja papriekšu, kā Pūks bija paredzējis, un mazais izpeldēja pēc tam, kā Pūks arī bija paredzējis, tātad viņš bija vinnējis divreiz. (...) Tā sākās spēle, ko, tās izgudrotājam Pūkam par godu, sauca Pūksprunguļi un ko viņš ar saviem draugiem bieži spēlēja mežmalā uz tilta. Un čiekuru vietā viņi meta upē sprunguļus, tāpēc ka tos bija vieglāk atšķirt.
bw_poohsticks.jpg
 
Ko varēja uzzināt Vinnijs Pūks, metot upē sprunguļus? Viņš varēja uzzināt, kādā virzienā plūst upe, varēja salīdzināt dažādu sprunguļu kustības ātrumu.
 
Bet, ja Vinnijs Pūks vēlētos noteikt precīzu sprunguļa kustības ātrumu, viņam būtu vajadzīgi divi mērinstrumenti - hronometrs laika mērīšanai un mērlenta attāluma mērīšanai:
  
hronometrs.jpg
merlenta.jpg
Hronometrs
Mērlenta
 
Ja noteiktu sprunguļa kustības ātrumu, varētu zināt arī upes straumes ātrumu, jo tie ir vienādi.
 
Lai noteiktu upes straumes (vai sprunguļa) kustības ātrumu, var rīkoties šādi:
  1. upes krastā ar mērlentu izmērīt attālumu, kurā mērīs sprunguļa kustības ātrumu,to pierakstīt,
  2. iemest upē sprunguli un vienlaicīgi ieslēgt hronometru,
  3. kad sprungulis sasniedzis izmērītā attāluma beigas, apstādināt hronometru un pierakstīt rezultātu,
  4. lai rezultāts būtu precīzāks, mērījumus ieteicams atkārtot vismaz 3-5 reizes,
  5. aprēķināt ātrumu:
    ātrums=ceļšlaiks
 
Piemēram, ja sprungulis 50 metrus nopeldējis 25 sekundēs, tad
straumes ātrums ir 50 / 25 = 2 m/s.
Svarīgi!
Atceries! Ja praktiski mēri upes straumes ātrumu, ievēro drošības noteikumus! Dari to pieaugušo klātbūtnē!
 
Sprunguļa pārvietošanās ātrumu var ietekmēt arī vējš, tāpēc veic mērījumus dienā, kad nav stiprs vējš. 
Atsauce:
http://buksartis.com/pic/tulkojumi/sivena_de_2.htm
http://www.happylittlemesses.com/?p=1621
http://www.simsim.lv/index.php?productID=171152
http://instrumenti.buv.lv/lv/search.php?keywords=m%C4%93rlenta+3m&page=2