Teorija

Uzdevumi

1. Zvaigznāju atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Zvaigžņu karte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Latvijas karte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Apzīmējumi kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kartes mērogs

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Plāna veidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Plāna lasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Topogrāfiskās kartes atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Zvaigžņu kartes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Karte un plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem