Grūtības pakāpe:
00:05:00
1. Apzīmējumi kartē 1p.
2. Kartes mērogs 3p.
3. Latvijas karte 2p.
4. Plāna veidošana 1p.
5. Plāna lasīšana 2p.