Grūtības pakāpe:
00:03:00
1. Zvaigznāju atpazīšana 1p.
2. Zvaigžņu karte 2p.
3. Kosmiskie pētījumi 1p.