Kartēs parasti ir attēlota Zemes virsma. Tajās var redzēt okeānus un jūras, upes un ezerus. Kartēs ir redzamas zemienes un augstienes, kalni un kalnu grēdas. Dažās kartēs ir īpaši izceltas valstis un katra no tam iekrāsota savā krāsā. Citās kartēs parādītas derīgo izrakteņu ieguves vietas vai citas ziņas. Ja dažādas kartes izdod apvienotas vienā krājumā, to sauc par atlantu.
Latvijas kartes
Arī Latvijas kartēs attēlo dažādu informāciju. Ja visu nepieciešamo mēģinātu parādīt vienā kartē, tā būtu pārāk raiba un grūti pārskatāma.
 
Tu jau redzējis Latvijas novadu karti. Tajā dažādās krāsās iekrāsoti Latvijas novadi - Kurzeme, Vidzeme, Latgale un Zemgale.
 
Latvijas novadu karte.svg
  
Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē attēlots reljefs. Kartes apakšpusē norādīts, ar kādu krāsu apzīmē vietas ar atšķirīgu augstumu virs jūras līmeņa. Ja vietas augstums ir vienāds ar jūras līmeni, to apzīmē ar 0 m un attēlo tumši zaļā krāsā. Augstākas vietas iekrāsotas gaišāk zaļos, bet pauguri - dzeltenos toņos. Visaugstākās vietas attēlotas brūnā krāsā. Kartē var redzēt, ka visaugstākie pauguri Latvijā ir Vidzemē un Latgalē, bet viszemākās vietas ir Zemgalē.
 
Šajā kartē attēlotas arī upes, ezeri un lielākās apdzīvotās vietas.
 
wall_Latvija_fizg.JPG
  
Kartē zemāk lielākā palielinājumā redzama Latvijas augstākā vieta - Gaiziņa apkārtne. Mēs parasti Latvijas augstākās vietas saucam par kalniem. Ģeogrāfi tomēr saka, ka kalni ir augstāki, Latvijas augstākās virsotnes ir pauguri.
 
Kartes fragmentā var redzēt
  • reljefu (attēlots ar dažādām krāsām),
  • apdzīvotas vietas (sarkani punkti) un to nosaukumi,
  • ceļus (lielākie - dzeltenas līnijas, mazākie - gaišas līnijas ar tumšām malām),
  • dzelzceļu (melnas līnijas),
  • upes (zilas līnijas ar nosaukumiem),
  • ezerus (gaiši zili laukumi ar nosaukumiem),
  • pauguru virsotnes (melns punkts, blakus nosaukums un augstums metros virs jūras līmeņa),
  • pagastu nosaukumus un robežas,
  • aizsargājamās teritorijas (robežas ar sarkanām raustītām līnijām un nosaukumi).
 
Kartē redzams arī kartes tīkliņa fragments. Tā kā nav redzama visa karte, nav zināms tās mērogs, nav redzami apzīmējumi jeb leģenda un nav redzami tīkliņa logu burti un cipari. Kartes ziemeļu virziens parasti ir tās augšpusē, rietumu virziens kreisajā pusē.
 
Latvijas kartes fragments.jpg
Piemērs:
Rūpīgi izpēti Latvijas karti zemāk.
Izpēti kartes leģendu (apzīmējumus)!
Sameklē Latvijas lielākās upes - Gauju, Daugavu, Lielupi un Ventu!
Sameklē Latvijas lielākās pilsētas - Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Ventspili, Jelgavu!
Sameklē vietu, kurā tu dzīvo!
Sameklē vismaz piecus ezerus!
 
latvijas_karte_2010_5b463.jpg 
Atsauce:
www.lielvards.lv/pub/download.php?id=51
http://www.modernanacija.lv/?page_id=1040
http://new.kartes.lv/?wp=11&p=0&lg=2&sid=29
Pasaules ģeogrāfijas atlants. SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2002., 23.lpp.