Teorija

Uzdevumi

1. Dabas ainavu izvietojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Apvidus raksturošana pēc plāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Meži

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tuksneši

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Stepes un prērijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dabas ainavu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Dabas ainavas

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem