Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Dabas ainavu izvietojums 1p.
2. Apvidus raksturošana pēc plāna 2p.
3. Meži 1p.
4. Meži 2 1p.
5. Tuksneši 3p.
6. Stepes un prērijas 1p.
7. Dabas ainavu salīdzināšana 3p.