Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jēdzieni: vielas un materiāli Jēdzieni: viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Vielu agregātstāvokļi Vielu agregātstāvokļi un to maiņa
3. Vielu fizikālās pārvērtības Kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana
4. Cietība un plastiskums Novērojumi, eksperimenti, materiālu izmantošana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzienu skaidrojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Jēdzieni - viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Vielu agregātstāvokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Cietas, šķidras un gāzveida vielas. Uzdevums ar attēliem.
3. Agregātstāvokļu maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic eksperimentus par vielu agregātstāvokļu maiņu
4. Vielu fizikālās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana. Uzdevums ar attēliem.
5. Plastiski un cieti materiāli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Plastisku un cietu materiālu izmantošana
6. Vielu cietības salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē, kurš materiāls ir cietāks. Loģikas uzdevums.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzienu definīcijas Citi vidēja 1p. Jēdzieni - viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Cietas, šķidras, gāzveida vielas Citi zema 1p. Nosauc cietu, šķidru un gāzveida vielu piemērus
3. Vielu fizikālās pārvērtības Citi augsta 2p. Kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana. Ierakstīt atbildi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas agregātstāvoklis un pārvērtības 00:00:00 vidēja 6p. Vielas agregātstāvoklis un pārvērtības - kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana
2. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 13p. Noslēguma tests par tēmu "Vielas un materiāli"