Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jēdzieni: vielas un materiāli Jēdzieni: viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Vielu agregātstāvokļi Vielu agregātstāvokļi un to maiņa
3. Vielu fizikālās pārvērtības Kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana
4. Cietība un plastiskums Novērojumi, eksperimenti, materiālu izmantošana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzienu skaidrojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni - viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Vielu agregātstāvokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Cietas, šķidras un gāzveida vielas. Uzdevums ar attēliem.
3. Agregātstāvokļu maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic eksperimentus par vielu agregātstāvokļu maiņu
4. Plastiski un cieti materiāli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Plastisku un cietu materiālu izmantošana
5. Vielu cietības salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē, kurš materiāls ir cietāks. Loģikas uzdevums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzienu definīcijas Citi vidēja 1 p. Jēdzieni - viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Cietas, šķidras, gāzveida vielas Citi zema 1 p. Nosauc cietu, šķidru un gāzveida vielu piemērus
3. Vielu fizikālās pārvērtības Citi augsta 2 p. Kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana. Ierakstīt atbildi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas agregātstāvoklis un pārvērtības 00:00:00 vidēja 6 p. Vielas agregātstāvoklis un pārvērtības - kušana, vārīšanās, iztvaikošana, kondensēšanās, sasalšana
2. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 13 p. Noslēguma tests par tēmu "Vielas un materiāli"