Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Jēdzienu skaidrojums 1p.
2. Jēdzienu definīcijas 1p.
3. Vielu agregātstāvokļi 1p.
4. Cietas, šķidras, gāzveida vielas 1p.
5. Agregātstāvokļu maiņa 2p.
6. Vielu fizikālās pārvērtības 2p.
7. Vielu fizikālās pārvērtības 2p.
8. Plastiski un cieti materiāli 2p.
9. Vielu cietības salīdzinājums 1p.