Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Jēdzienu skaidrojums 1p.
2. Vielu agregātstāvokļi 1p.
3. Agregātstāvokļu maiņa 2p.
4. Vielu fizikālās pārvērtības 2p.