Teorija

Uzdevumi

1. Līdzenumi, pauguri, kāpas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Paugura daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Zemes virsas formas

Grūtības pakāpe: augsta

6
4. Darbs ar karti

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Zemes virsa

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Pārbaudi, vai apguvi tēmu?

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem