Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1p.
2. Paugura daļas 2p.
3. Zemes virsas formas 6p.