Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1p.
2. Paugura daļas 2p.
3. Paugura daļas 3p.
4. Zemes virsas formas 6p.
5. Darbs ar karti 2p.
6. Gaiziņš 1p.