Zemes virsa visur nav vienāda. Daudzās vietās tā ir līdzena. Šādas vietas sauc par līdzenumiem.
Latvijas plašākie līdzenumi ir Zemgalē.
 
Līdzenums.jpg
 
Citās vietās redzami zemes virsas pacēlumi - pauguri.
Latvijā daudzus paugurus sauc par kalniem - Mākoņkalns, Saules kalns un citi. Tomēr tas nav pareizi. Kalni ir daudz augstāki par pauguriem. Latvijā tādu nav.
 
Paugurs.jpg
 
No smiltīm vējš izveido kāpas.
Kāpas puse, kura ir pavērsta pret vēju, ir lēzena. Aizvēja puse parasti ir stāva. Kāpas augstums var sasniegt 100-150 metrus, bet garums - pat dažus kilometrus. Latvijā kāpas ir jūras krastā.
 
Kāpas.jpg
 
Paugurs
  
Virsotne, pakāje, nogāze.png
  
Pauguram ir vairākas daļas. Paugura augstākā daļa ir virsotne. Paugurā var uzkāpt vai nokāpt pa tā nogāzi. Parasti mēs izvēlamies to paugura pusi, kur nogāze ir mazāk stāva. Bet kalnā kāpējiem jeb alpīnistiem interesantāk liksies izmantot stāvāko nogāzi. Vietā, kur paugurs kļūst lēzens, ir tā pakāje.