Latvijas_regioni_karte1.png
  
Latvija laika gaitā ir iedalīta četros novados: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale.
Noskaidro, kurā novadā dzīvo tu!
  
 
20111127231318_GP_Latvija_Fizg_800.jpg
  
Zemes virsu kartē parāda ar dažādu krāsojumu. Zemākās vietas kartē iekrāsotas zaļā krāsā. Vietas, kur ir pauguri, iekrāsotas dzeltenos un brūnos toņos. Visaugstākie pauguri atrodas Vidzemē. Šī vieta kartē ir apvilkta.
  
Kartē zemāk tā ir parādīta lielākā palielinājumā. Šajā vietā atrodas Latvijas augstākais paugurs - Gaiziņš. Sameklē to kartē! Tas ir atzīmēts ar sarkanu krustiņu.
 
gaizins.jpg
 
Atsauce:
Pasaules ģeogrāfijas atlants. SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2002., 23.lpp.