Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dabas un cilvēka veidotas teritorijas Dabisko un cilvēka veidoto ainavu piemēri un galvenā atšķirība.
2. Dabas teritorijas Dabisko ainavu apraksti - mežs, pļava, purvs, upe un ezers.
3. Cilvēka veidotas teritorijas Cilvēka veidoto teritoriju apraksti - parks, dārzs, dīķis.
4. Dzīvo organismu barošanās Dzīvo organismu barošanās veidi. Augi kā barības vielu ražotāji. Dzīvnieki var ēst augus, ēst dzīvniekus vai gan augus, gan dzīvniekus).
5. Barības ķēdes, to veidošana Barības ķēdes, to veidošanas princips un piemēri.
6. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves videi Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves videi un viedam. Sauszemes un ūdens dzīvnieki. Putnu pielāgojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Barības vielu ražošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka zaļie augi var ražot barības vielas, izmantojot Saules gaismu un ūdeni, bet dzīvnieki uzņem gatavas barības vielas. D.Li.8.
2. Barības ķēdes izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido vienkāršu organismu barības ķēdi (līdz 3 posmiem – ēd augus – ēd augus un dzīvniekus – ēd dzīvniekus). D.3.8.1.2.
3. Dabas ainavas attēlos 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir dažādas dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem, dzīvniekiem. D.Li.8.; D.Li.10.
4. Dzīvnieku barošanās veidi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot, ka dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot augus vai citus dzīvniekus, vai arī ir dzīvnieki, kas ēd gan augus, gan dzīvniekus. D.Li.8.
5. Ainavu iedalījums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka ir cilvēka veidotas un dabiskas ainavas. D.3.8.2.1.
6. Teritoriju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atšķirt dažādas dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem un dzīvniekiem. D.Li.8.; D.Li.10.
7. Dzīvnieku barošanās apgalvojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, ka dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot augus vai citus dzīvniekus, vai arī ir dzīvnieki, kas ēd gan augus, gan dzīvniekus. D.Li.8.
8. Ainava un tās veids 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt ekosistēmas nosaukumu un zina tās izcelsmi.
9. Dabas ainavas 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Salīdzina dabas un cilvēka veidotās teritorijas pēc mitruma, apgaismojuma, augu augšanas apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem. D.3.10.2.; D.3.8.2.1.
10. Cilvēka ietekme uz dabas teritorijām 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, ka cilvēks pārveido dabas teritorijas savām vajadzībām (piemēram, būvē ceļus, ietves, iekopj tīrumus, izcērt un stāda mežus). D.Li.13. Spriež par dabas teritoriju izmaiņām, cilvēkam tās pārveidojot.D.3.13.2.1.
11. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dzīvnieku pielāgojumus videi, kurā tie dzīvo (piemēram, pīlei ir pleznas peldēšanai, kurmim – racējkājas alu rakšanai).D.Li.10.
12. Barības ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido vienkāršu organismu barības ķēdi (līdz 3 posmiem – ēd augus – ēd augus un dzīvniekus – ēd dzīvniekus). D.3.8.1.2.
13. Ainavas raksturojošie augi un dzīvnieki 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kurai ekosistēmai raksturīgi attēlos redzamie augi un dzīvnieki. Izprot, ka vides apstākļiem ir saistība ar ekosistēmā esošajiem augiem un dzīvniekiem.
14. Cilvēka darbība ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Novērtē cilvēka darbības ietekmi uz ainavām. Skaidro cilvēku darbības cēloņus.
15. Dabas ainavu salīdzināšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Salīdzina dabas un cilvēka veidotās teritorijas pēc mitruma, apgaismojuma, augu augšanas apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem. D.3.10.2.; D.3.8.2.1.
16. Putnu pielāgojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka dzīvniekiem ir pielāgojumi videi un raksturo tos. D.Li.10.
17. Dzīvnieku pielāgojumi 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izprot dažādu dzīvnieku pielāgojumus dzīves videi un dzīves veidam.
18. Izmaiņas dabas ainavās - saruna 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot, ka cilvēki pārveido dabas ainavas savām vajadzībām.
19. Augi un dzīvnieki ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atšķirt dažādas dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem un dzīvniekiem. D.Li.8.; D.Li.10.
20. Putna veidošana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Modelē putnus, zinot to pielāgojumus konkrētiem dzīves apstākļiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainavu attēli Citi zema 3 p. Atšķir dažādas dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem, dzīvniekiem. D.Li.8.; D.Li.10.
2. Dzīvnieku barošanās Citi vidēja 4 p. Izprot, ka dzīvnieki iegūst enerģiju, apēdot augus vai citus dzīvniekus, vai arī ir dzīvnieki, kas ēd gan augus, gan dzīvniekus. D.Li.8.
3. Barības ķēdes ainavās Citi vidēja 3 p. Veido vienkāršu organismu barības ķēdi (līdz 3 posmiem – ēd augus – ēd augus un dzīvniekus – ēd dzīvniekus). D.3.8.1.2.
4. Dabiskas un cilvēka veidotas ainavas Citi vidēja 1 p. Atšķir dažādas dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem, dzīvniekiem. D.Li.8.; D.Li.10.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas ainavas, barošanās attiecības un pielāgojumi 00:40:00 vidēja 17 p. Treniņtests par dabas ainavām, barošanās attiecībām un pielāgojumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām? 00:40:00 vidēja 21 p. Testa uzdevumi par dabas un cilvēka veidotām ainavām, barošānās attiecībām un dzīvnieku pielāgojumiem.