Latvijā sastopamas vairākas dabas teritorijas, piemēram, mežs, pļava, purvs, upe un ezers.
 
Mežs 
Mežā augi veido dažādus stāvus kā mājai. Daudzi augi aug zemākajos stāvos, bet koki atrodas pašā augšā. Mežam raksturīgi skuju koki – priedes un egles, kā arī dažādi lapu koki – apses, bērzi, alkšņi, ozoli un citi. Zem tiem aug krūmi, piemēram, lazdas, zalktenes un kadiķi. Vēl zemāk var atrast lakstaugus un mazākus krūmus. Raksturīgas ir papardes, sūnas, mellenes, brūklenes, zilenes un citi augi. Attēlos var redzēt dažādus meža augus.
 
shutterstock_1300075372.jpg
Zalktene
shutterstock_224492641.jpg
Egle
shutterstock_527911945.jpg
Mellenes
shutterstock_1694661649.jpg
Papardes
shutterstock_1987541426.jpg
Apse
shutterstock_1009681273.jpg
Zaķskābenes
                    
Apskati, kādi dzīvnieki sastopami mežā.
 
mežs.png
 
Pļava
Pļavas ir veidojušās ilgstošas ganīšanas un pļaušanas rezultātā. Pļavā raksturīgi dažādi lakstaugi – gan ziedaugi, gan graudzāles. Tur aug madaras, pīpenes, gaiļbiksītes, gundegas, ceļtekas, āboliņš, pelašķi, rasaskrēsliņi un citi augi. Ļoti daudz ir arī dažādas smilgas, vizuļi un timotiņi. 
 
shutterstock_212364238.jpg
Āboliņš
shutterstock_1142622161.jpg
Madaras
shutterstock_195568064.jpg
Gaiļbiksītes
shutterstock_1121385287.jpg
Ceļtekas
shutterstock_575987656.jpg
Vizuļi
shutterstock_2004232853.jpg
Smilgas
 
Pļava ir dzīvesvieta putniem un kukaiņiem, kā arī zīdītājdzīvniekiem.
 
 pļava.png
 
Purvs
Purvi veidojas aizaugot ezeriem vai pārpurvojoties sauszemei, un tur vienmēr ir ļoti mitra un nabadzīga augsne. Purvā ir ļoti daudz sūnu, aug arī spilves, vaivariņi, dzērvenes, lācenes, grīšļi, kā arī kukaiņēdājaugs – rasene. Koki nekad neizaug lieli, bet ir mazi un līki.
 
shutterstock_663228667.jpg
Vaivariņi
shutterstock_1208062078.jpg
Rasenes
shutterstock_1616346685.jpg
Spilves
shutterstock_1651691779.jpg
Sūnas - sfagni
shutterstock_1751462240.jpg
Dzērvenes
shutterstock_772875844.jpg
Lācene
       
Purvā mīt tādi dzīvieki, kas pielāgojušies lielajam mitrumam.
 
purva.png
 
Upe un ezers
Atšķirībā no pārējām teritorijām, upe un ezers ir ūdenstilpes. Raksturīgi, ka upēs un ezeros ir mazāk skābekļa un arī gaismas, bet tāpat tur aug dažādi augi un dzīvo dzīvnieki. Zināmākie ūdensaugi ir ūdensrozes, lēpes un glīvenes, kā arī tur aug aļģes. Upes un ezera krastos ir mitrumu mīloši augi - vilkvālītes, niedres, meldri, kalmes un citi.
 
shutterstock_1427943014.jpg
Ūdensrozes
shutterstock_1441922594.jpg
Lēpes
shutterstock_1773461282.jpg
Vilkvālītes
shutterstock_2012755226.jpg
Niedres
       
Upēs un ezeros dzīvo daudz zivis – asari, karpas, raudas, līdakas, karūsas, līņi u.c. Mazāki ūdensdzīvnieki ir gliemji, vēži un dažādas kukaiņu sugas, piemēram, airvaboles, makstenes, ūdensmērītāji un arī spāres. Atceries, ka šajās dabas teritorijās dzīvo ūdensputni un var parādīties bebri un ūdri.
 
ezers.png