Dabas teritorijas visapkārt ir ļoti dažādas, bet tām visām raksturīgi noteikti apstākļi, kā arī augi un dzīvnieki, kas tur sastopami. 
 
Ir teritorijas, kas veidojušās dabiski un var pastāvēt bez cilvēka ietekmes un kopšanas. Tās ir dabiskas ainavas.
Ja teritoriju ir veidojis cilvēks un nepieciešama arī regulāra kopšana, tad to uzskata par cilvēka veidotu ainavu.
Svarīgi!
Meži, pļavas, purvi, upes un ezeri ir dabas teritorijas, bet parki, dārzi, pagalmi un dīķi ir cilvēka veidotas teritorijas.
Dabas teritorijas
Cilvēka veidotas teritorijas
Shutterstock_573686731_forest_mežs.jpg
Mežs
Shutterstock_94456312_park_parks.jpg
Parks
Shutterstock_679826326_meadow_pļava.jpg
Pļava
Shutterstock_116164459_garden_dārzs.jpg
Dārzs
Shutterstock_1932876887_lake_ezers.jpg
Ezers
shutterstock_1068608963.jpg
Dīķis
Svarīgi!
Atceries! Cilvēks var ietekmēt un pārveidot arī dabas teritorijas, piemēram, nopļaut zālāju pļavā, ierīkot laipu purvā vai iestādīt koku mežā, bet tās joprojām ir dabas teritorijas.
shutterstock_683063677.jpg shutterstock_1071368600.jpg shutterstock_1470773957.jpg