Teorija

Dabas teritorijas visapkārt ir ļoti dažādas, bet tām visām raksturīgi noteikti apstākļi, kā arī augi un dzīvnieki, kas tur sastopami. 
 
Ir teritorijas, kas veidojušās dabiski un var pastāvēt bez cilvēka ietekmes un kopšanas. Tās ir dabiskas ainavas.
Ja teritoriju ir veidojis cilvēks un nepieciešama arī regulāra kopšana, tad to uzskata par cilvēka veidotu ainavu.
Svarīgi!
Meži, pļavas, purvi, upes un ezeri ir dabas teritorijas, bet parki, dārzi, pagalmi un dīķi ir cilvēka veidotas teritorijas.
Dabas teritorijas
Cilvēka veidotas teritorijas
mežs3.jpg
Mežs
parks3.jpg
Parks
shutterstock_679826326.jpg
Pļava
shutterstock_116164459.jpg
Dārzs
ezers7.jpg
Ezers
shutterstock_1068608963.jpg
Dīķis
Svarīgi!
Atceries! Cilvēks var ietekmēt un pārveidot arī dabas teritorijas, piemēram, nopļaut zālāju pļavā, ierīkot laipu purvā vai iestādīt koku mežā, bet tās joprojām ir dabas teritorijas.
shutterstock_683063677.jpg shutterstock_1071368600.jpg shutterstock_1470773957.jpg