Lai attēlotu barošanās attiecības dažādas teritorijās tiek veidotas barības ķēdes.
Barības ķēde ir attēlojums, kurā parāda dzīvo organismu barošanās attiecības.
shutterstock463593314.jpg
Lai izveidotu pareizu barības ķēdi jāievēro vairāki soļi!
 
1. Jāizvēlas augs! Barības ķēdes vienmēr sākas ar augiem, jo tie paši spēj saražot barības vielas.
 
shutterstock_467709695.jpg
Rieksti
 
2. Izmantojot informācijas avotus vai zināšanas, jāizvēlas kāds dzīvnieks, kas apēdīs iepriekš izvēlēto augu.
 
shutterstock_1793300395.jpg
Vāvere
 
3. Izmantojot informācijas avotus vai zināšanas, jāatrod kāds cits dzīvnieks, kas apēdīs iepriekšējo.
 
shutterstock_1684471474.jpg
Cauna
 
4. Starp visiem izvēlētajiem organismiem jāuzzīmē bultiņas, virzienā, kas parāda enerģijas uzņemšanas plūsmu. Šajā situācijā enerģiju no riekstiem uzņem vāvere, bet vāvere enerģiju dod caunai.
rieksti  vāvere  cauna
 
Barības ķēdes piemēri.png