Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ūdens stāvokļi un to maiņa Iepazīšanās ar ūdens trīs stāvokļiem un ūdens pāreju no viena stāvokļa uz citu, mainoties temperatūrai (notiek sasalšana, kušana, iztvaikošana un kondensācija). (D.Li.4.)
2. Nokrišņi, to veidi Iepazīšanās ar nokrišņiem, kas šķidrā vai cietā veidā nonāk uz Zemes vai arī veidojas uz tās. (D.Li.5.)
3. Mākoņi Iepazīšanās ar mākoņiem, kas pēc formas iedalās spalvu mākoņos, slāņu mākoņos un gubu mākoņos. (D.Li.5.)
4. Noderīgo lietu stūrītis Video no youtube.com un tavaklase.lv vienkopus, lai papildus izpētītu ūdens stāvokļus, mākoņu veidošanos, ūdens apriti dabā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens stāvokļa noteikšana pēc fotogrāfijas 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina ūdens stāvokļus un nosaka tospēc fotogrāfijām.
2. Ūdens stāvoklis 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst ūdens agregātstāvokļus. Uzdevums ar attēliem.
3. Temperatūra un stāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ūdens stāvoklim atbilstošo temperatūru.
4. Ūdens stāvokļa maiņas noteikšana pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ūdens stāvokā maiņu pēc attēlā rdzamās situācijas.
5. Ūdens stāvokļa maiņas noteikšana pēc sitācijas apraksta 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ūdens stāvokā maiņu pēc situācijas apraksta.
6. Ūdens stāvokļa maiņas pamatojums 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto atbilstošos vārdus teikumā, veidojot pamatojumu par ūdens stāvokļa maiņām.
7. Ūdens stāvokļu maiņas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka ūdens stāvokļa maiņu no viena stāvokļa citā pēc dotās situācijas apraksta.
8. Ūdens stāvokļu maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ūdens stāvokļu maiņa dabā.
9. Eksperimenti ar ūdeni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka visefektīvāko rīcību, lai ūdens pārietu no viena stāvokļa citā.
10. Nokrišņu veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst nokrišņu veidus. Uzdevums ar attēliem.
11. Nokrišņu veidi. Patiesi/nepatiesi apgalvojumi 2. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīst nokrišņu veidus. Nosaka pēc fotogrāfijas un pēc apraksta, vai apglalvojums ir patiess vai nepatiess.
12. Sameklē nokrišņu veida attēlu pēc apraksta! 2. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīst nokrišņu veidu upēc to apraksta. Savieno aprakstu ar attēlu.
13. Saliec no burtiem nokrišņu nosaukumu! 3. izziņas līmenis augsta 2p. Atpazīst nokrišņu veidu un saliek to no burtiem.
14. Krustvārdu mīkla par nokrišņiem 2. izziņas līmenis augsta 6p. Atpazīst nokrišņu veidus pēc apraksta, gan tos, kuri šķidrā vai cietā veidā nonāk uz Zemes, gan tos, kas veidojas virs tās.
15. Nosaki mākoņu veidu pēc attēla! 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Novēro un nosaka pēc pazīmēm mākoņu veidu pēc fotogrāfijas.
16. Nosaki mākoņu veidu pēc apraksta! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Novēro un nosaka pēc pazīmēm mākoņu veidu pēc fotogrāfijas.
17. Mākoņu veids pēc apraksta 3. izziņas līmenis augsta 2p. Novēro un nosaka pēc pazīmēm mākoņu veidu pēc fotogrāfijas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens stāvoklim atbilstošā fotogrāfija Citi vidēja 3p. Zina ūdens stāvokļus un nosaka tospēc fotogrāfijām.
2. Ūdens stāvokļi Citi vidēja 1p. Nosaka ūdens stāvokļus atkarība no temperatūras.
3. Lietus veidošanās, ar izvēli Citi vidēja 3p. Eksperiments par lietus veidošanos
4. Mākoņa veidam atbilstošā fotogrāfija Citi vidēja 2p. Novēro un nosaka pēc pazīmēm mākoņu veidu pēc fotogrāfijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens stāvokļi. Nokrišņu veidošanās 00:30:00 vidēja 11p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmes noteikt ūdens stāvokļus, ūdens stāvokļu maiņu temperatūras ietekmē, ūdens norises, prasmi novērot mākoņus, nokrišņu veidošanos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir nokrišņi un kā tie veidojas? 00:40:00 vidēja 12p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmes noteikt ūdens stāvokļus, ūdens stāvokļu maiņu temperatūras ietekmē, ūdens norises, prasmi novērot mākoņus, nokrišņu veidošanos.