Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā enerģija pārveidojas? Zina, ka viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā.
2. Kā enerģiju var taupīt? Zina un pamato nepieciešamību veikt vienkāršas darbības enerģijas taupīšanai ikdienā.
3. Noderīgas informācijas stūrītis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģijas ražošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dažādus veidus, kā iespējams iegūt elektroenerģiju.
2. Nosaukums stacijai/ierīcei 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā sauc stacijas, kurās iegūst elektroenerģiju.
3. Enerģijas avots 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina dažādus enerģijas avotus, to nozīmi un izmantošanas veidus.
4. Elektroenerģijas pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā.
5. Elektroenerģijas pārvērtības 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saskata attēlos vai citos informācijas avotos enerģijas pārveidošanu no viena veida citā.
6. Enerģijas daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka smagāka objekta pārvietošanai nepieciešams vairāk enerģijas.
7. Ko var paveikt enerģija? 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina, ka enerģija pārveidojas no viena veida citā.
8. Krītoša ķermeņa enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka augstāk virs zemes pacelts un smagāks ķermenis var veikt lielāku darbu, jo tam piemīt lielāka enerģija.
9. Atjaunojami un neatjaunojami resursi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka ir atjaunojami un neatjaunojami enerģijas resursi.
10. Taupīga rīcība 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saskata enerģijas taupīšanas iespējas ikdienas dzīvē.
11. Kāpēc jātaupa enerģija? 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Saskata enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģijas ražošana Citi vidēja 3 p. Zina dažādus veidus, kā iespējams iegūt elektroenerģiju.
2. Nepieciešamās enerģijas daudzums Citi vidēja 3 p. Zina, ka nepieciešamais enerģijas daudzums dažādu darbu veikšanai ir atšķirīgs, prot prognozēt, kad nepieciešams vairāk, bet kad mazāk enerģijas.
3. Kustībā esoša ķermeņa enerģija Citi augsta 2 p. Zina, ka enerģija piemīt arī krītošam objektam.
4. Kā rīkoties taupīgi! Citi augsta 4 p. Zina veidus, kā ikdienā taupīt enerģiju.
5. Kāpēc taupīt enerģiju? Citi vidēja 4 p. Saskata enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas pārvērtības. Enerģijas taupīšana 00:40:00 vidēja 5 p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt dažādu enerģijas avotu nepieciešamību un enerģijas pārvērtības, kā arī skolēna izpratni par enerģijas ieguves veidiem un enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā enerģija pārveidojas? Kāpēc enerģija jātaupa? 00:40:00 augsta 18 p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt dažādu enerģijas avotu nepieciešamību un enerģijas pārvērtības, kā arī skolēna izpratni par enerģijas ieguves veidiem un enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.