Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā enerģija pārveidojas? Zina, ka viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā.
2. Kā enerģiju var taupīt? Zina un pamato nepieciešamību veikt vienkāršas darbības enerģijas taupīšanai ikdienā.
3. Noderīgas informācijas stūrītis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģijas ražošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dažādus veidus, kā iespējams iegūt elektroenerģiju.
2. Nosaukums stacijai/ierīcei 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kā sauc stacijas, kurās iegūst elektroenerģiju.
3. Enerģijas avots 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina dažādus enerģijas avotus, to nozīmi un izmantošanas veidus.
4. Elektroenerģijas pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā.
5. Elektroenerģijas pārvērtības 3. izziņas līmenis augsta 1p. Saskata attēlos vai citos informācijas avotos enerģijas pārveidošanu no viena veida citā.
6. Enerģijas daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, ka smagāka objekta pārvietošanai nepieciešams vairāk enerģijas.
7. Ko var paveikt enerģija? 3. izziņas līmenis augsta 1p. Zina, ka enerģija pārveidojas no viena veida citā.
8. Krītoša ķermeņa enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, ka augstāk virs zemes pacelts un smagāks ķermenis var veikt lielāku darbu, jo tam piemīt lielāka enerģija.
9. Atjaunojami un neatjaunojami resursi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, ka ir atjaunojami un neatjaunojami enerģijas resursi.
10. Taupīga rīcība 3. izziņas līmenis augsta 1p. Saskata enerģijas taupīšanas iespējas ikdienas dzīvē.
11. Kāpēc jātaupa enerģija? 3. izziņas līmenis augsta 4p. Saskata enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģijas ražošana Citi vidēja 3p. Zina dažādus veidus, kā iespējams iegūt elektroenerģiju.
2. Nepieciešamās enerģijas daudzums Citi vidēja 3p. Zina, ka nepieciešamais enerģijas daudzums dažādu darbu veikšanai ir atšķirīgs, prot prognozēt, kad nepieciešams vairāk, bet kad mazāk enerģijas.
3. Kustībā esoša ķermeņa enerģija Citi augsta 2p. Zina, ka enerģija piemīt arī krītošam objektam.
4. Kā rīkoties taupīgi! Citi augsta 4p. Zina veidus, kā ikdienā taupīt enerģiju.
5. Kāpēc taupīt enerģiju? Citi vidēja 4p. Saskata enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas pārvērtības. Enerģijas taupīšana 00:40:00 vidēja 5p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt dažādu enerģijas avotu nepieciešamību un enerģijas pārvērtības, kā arī skolēna izpratni par enerģijas ieguves veidiem un enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā enerģija pārveidojas? Kāpēc enerģija jātaupa? 00:40:00 augsta 18p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt dažādu enerģijas avotu nepieciešamību un enerģijas pārvērtības, kā arī skolēna izpratni par enerģijas ieguves veidiem un enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienas dzīvē.