1. Kur rodas enerģija?

  2. Kā enerģija pārveidojas? Kā enerģiju var taupīt?