Viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā.
Enerģijas pārvēršanās no viena veida citā notiek dažādi.
 
1. Gatavojot vakariņas elektroenerģija tiek pārvērsta siltuma enerģijā.
 
shutterstock_1938207997.jpg
 
2. Ventilatoru darbina elektroenerģija, kura tiek pārvērsta kustības enerģijā.
 
shutterstock_166421999.jpg
 
3. Mašīnas motorā sadeg degviela (kurināmais) un siltuma enerģija tiek pārvērsta kustību enerģijā.
 
shutterstock_615886970.jpg
Svarīgi!
Enerģijas pārvērtības tiek izmantotas, lai ražotu elektrību.
4. Attēlā redzama hidroelektrostacija, kurā krītoša ūdens enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā. Tā uzbūvēta uz upes un ūdens, kurš plūst tai cauri, krītot griež turbīnas, tādā veidā ražojot elektrību.
 
shutterstock_404611369.jpg
 
5. Attēlā redzams vēja ģenerators. Vēja ģeneratoru griež vējš un vēja radītā enerģija tiek pārvērsta elektrībā.
 
shutterstock_98600012.png
 
6. Attēlā uz mājas jumta redzami saules paneļi. Saules gaismas enerģija tiek pārvērsta elektrībā.
  
shutterstock_1862691355.jpg
 
7. Attēlā redzama termoelektrostacija, kurā tiek dedzināts kurināmais (ogles, dabasgāze, kūdra). Kurināmā enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā.
 
shutterstock_116551347.jpg
Svarīgi!
Enerģija piemīt katram kustīgam ķermenim. Paceļot kādu objektu, tu ieguldi enerģiju, pēc tam atlaižot to vaļā, tava ieguldītā enerģija pārvēršas kustību enerģijā un objekts krīt.
Jo augstāk pacelsi objektu, tādā veidā ieguldot lielāku enerģiju, jo stiprāk objekts atsitīsies pret zemi.
Piemērs:
Ja tu met akmeni pret ledu. Paceļot to dažus centimetrus virs ledus, visticamāk ledus paliks neskarts, taču, ja tāda paša lieluma akmeni pacelsi augstāk, iespējams ledus saplīsīs.
 
shutterstock_1361884028.png
Jo vairāk enerģijas ieguldi, jo tālāk un ātrāk objekts kustēsies.
Piemērs:
Jo stiprāk iestumsi ragavas, jo tālāk tās aizšļūks.
 
shutterstock_368175455.jpg