Enerģijas avotus iedala \(2\) grupās.
Atjaunojamie enerģijas avoti ir tie, kuri nevarētu izzust tuvākajā nākotnē – saule, vējš, pārtika, koksne, ūdens. Šie enerģijas avoti ir ekoloģiski tīrāki un mazāk bīstami apkārtējai videi.
shutterstock_1152324746.jpg shutterstock_373149703.jpg shutterstock_1721943142.jpg shutterstock_601970732.jpg shutterstock_1709593024.jpg
Neatjaunojamie enerģijas avoti ir tie, kuru daudzums ir ierobežots un tie var beigties – nafta, dabasgāze, akmeņogles.
Nafta ir veidojusies un uzkrājas Zemes garozā. No naftas iegūst degvielu automobiļiem, dīzeļvilcieniem, kuģiem un lidmašīnām. Arī rūpniecības nodrošināšanai un apkurei tiek izmantoti naftas produkti. No naftas ražo plastmasu, dažādus mākslīgos audumus un citas derīgas lietas.
 
shutterstock_488551216.jpg shutterstock_102708536.jpg shutterstock_1931286422.jpg
  
Dabasgāze ir veidojusies un uzkrājusies Zemes garozā. Tā ir svarīgs resurss tautsaimniecībā, to plaši izmanto mājokļu apsildei un ēdiena gatavošanai, kā arī rūpniecībā. Mājokļos tā nonāk pildīta gāzes balonos vai pa trubām.
 
shutterstock_1071089057.jpg shutterstock_526523350.jpg shutterstock_1897510756.jpg
 
Akmeņogles veidojušās pirms aptuveni \(350\) miljoniem gadu. Tās iegūst raktuvēs un pārvadā vilcienos vai kravas kuģos. Akmeņogles galvenokārt izmanto par kurināmo siltuma un elektroenerģijas ieguvei.
 
shutterstock_1115881307.jpg shutterstock_1426104023.jpg shutterstock_309384062.jpg
Svarīgi!
Ir vairāki iemesli, kāpēc svarīgi taupīt enerģiju.
1. Kad enerģija pārvēršas no viena veida citā, rodas enerģijas zudumi.
 
Ar kurināmo tiek sildīta māja, taču siltums pa atvērtiem logiem vai durvīm pazūd.
 
2. Neatjaunojami resursi ir jātaupa, jo var pienākt laiks, kad tie vairs nebūs pieejami un tie rada piesārņojumu.
 
Mašīna, kura darbojas, bet tajā neviens neatrodas. Tā patērē neatjaunojamus resursus - degvielu, tas piesārņo dabu un cilvēks zaudē naudu, kuru maksāja, lai iegādātos degvielu.
 
3. Kurināmais, kā enerģijas avots ir jātaupa, jo tā krājumi ir ierobežoti.
 
Koksne ir atjaunojams resurss, tomēr tā jātaupa, jo koksi iegūst izcērtot mežus, taču meži ir nepieciešami, jo koki dod skābekli, attīra gaisu, mežos dzīvo ļoti daudz dzīvnieku un aug daudz augu un sēņu. Lai saglabātu augsni, jādzīvo taupīgi.
 
4. Elektroenerģija jātaupa, jo tās ieguvei tiek patērēti citi resursi. Kā arī par patērēto elektrību ir jāmaksā.
Svarīgi!
Taupīt enerģiju var dažādi.
  • Izslēdz gaismu, kad istabā neviena nav.
  • Vēdinot telpu, logus atver plaši vaļā, taču tikai uz īsu brīdi.
  • Izslēdz televizoru tad, kad neviens to neskatās.
  • Ja iespējams, nebrauc ar mašīnu, bet ej ar kājām vai brauc ar velosipēdu.
  • Un vēl citi veidi.