Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija skolotājam
2. Rāpuļu klases raksturojums Skolēni iepazīst rāpuļu iedalījuma shēmu un Latvijā sastopamo rāpuļu kārtu pārstāvju attēlus, uzzina par rāpuļu raksturīgajām pazīmēm.
3. Rāpuļu ārējā uzbūve Skolēni gūst priekšstatu par rāpuļu uzbūves pielāgotību dzīves veidam. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, skolēni var aplūkot Komodo varānu, čūskas ādas maiņu un video par baziliska skrējienu pa ūdens virsmu.
4. Rāpuļu nervu sistēma un maņas Skolēni iepazīst rāpuļu nervu sistēmas un maņu orgānu funkcijas, apgūst reģenerācijas jēdzienu.
5. Rāpuļu vairošanās Skolēni apgūst jēdzienus ,,..olu dzīvdzemdēšana, iekšēja apaugļošanās", aplūko rāpuļu olu attēlus. Ir dotas saites uz video par bruņurupuča olu dēšanu un mazuļu ceļojumu uz okeānu.
6. Rāpuļu iekšējā uzbūve Skolēniem ir iespēja salīdzināt bruņurupuča un čūskas skeletu, iepazīt asinsrites attēlu, elpošanas un izvadsistēmas funkcijas.
7. Kā rīkoties, sastopoties ar čūsku Skolēni iepazīst odzes attēlu, norādījumus, kā izvairīties no satikšanās ar čūskām un kā rīkoties čūskas koduma gadījumā.
8. Latvijas rāpuļu daudzveidība Skolēni mācās atšķirt Latvijas rāpuļus pēc attēliem, iepazīst to pazīmes un aizsardzības statusu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rāpuļu iedalījums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni nostiprina zināšanas par rāpuļu iedalījumu kārtās, izvēloties dotajai kārtai atbilstošā rāpuļa attēlu.
2. Rāpuļu ārējās uzbūves pielāgojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni noskatās video par krokodilu, bruņurupuci, hameleonu, apkakles agāmu un papildina tekstu par dzīvnieku pielāgojumiem, papildinot priekšstatu par formas un funkciju saistību.
3. Čūskas un bruņurupuča skeletu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attīsta prasmi pārveidot vizuālo informāciju vārdiskajā, salīdzinot čūskas un bruņurupuča skeletu attēlus.
4. Rāpuļu iekšējo orgānu funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par iekšējo orgānu funkcijām, papildinot tekstu. Risinājumā dots rāpuļu iekšējo orgānu attēls.
5. Rāpuļu vairošanās jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pilnveido izpratni par rāpuļu vairošanos, savienojot ar vairošanos saistītos jēdzienus ar to skaidrojumiem.
6. Latvijas rāpuļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni atpazīst attēlos Latvijas rāpuļus un izspriež pareizās atbildes par to īpašībām. Risinājumā dotas saites uz video par Latvijas rāpuļiem.
7. Rāpuļu barošanās ķēdes 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skolēni izveido doto rāpuļu - purva bruņurupuča, zalkša, odzes barošanās ķēdes. Uzdevuma veikšanai nepieciešamas priekšzināšanas par barošanās ķēdes uzbūvi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rāpuļu uzbūve un funkcijas 00:00:00 vidēja 21 p. Skolēni gūst atgriezenisko saiti par savām zināšanām un izpratni par rāpuļu klases dzīvniekiem.