Stundu skaits
Skolēnam sasniedzamais rezultāts mācību programmā
Pieejamie
materiāli
4
 • Izskaidro rāpuļu ārējās uzbūves būtiskākās atšķirības, izmantojot shēmas un mulāžas.
 • Izskaidro rāpuļu iekšējās uzbūves un dzīvības procesu būtiskākās atšķirības, izmantojot shēmas un mulāžas.
 • Izskaidro rāpuļu vairošanos un attīstību, lietojot jēdzienus: ārējā un iekšējā apaugļošanās, ola, ikri, nārsts, kurkulis, izmantojot vizuālos materiālus – attēlus, shēmas, mulāžas.
 • Ar piemēriem raksturo rāpuļu rūpes par pēcnācējiem.
 • Atrod informāciju par rāpuļu kārtu dzīvnieku raksturīgajām ārējās uzbūves pazīmēm un dzīvības procesiem.
 • Zina, kā rīkoties, sastopot čūsku dabā.
 • Nosaka pēc konkrētām pazīmēm Latvijā sastopamo rāpuļu sugas.
Teorija
 1. Rāpuļu klases raksturojums
 2. Rāpuļu ārējā uzbūve
 3. Rāpuļu nervu sistēma un maņas
 4. Rāpuļu vairošanās
 5. Rāpuļu iekšējā uzbūve
 6. Kā rīkoties, sastopoties ar čūsku
 7. Latvijas rāpuļu daudzveidība
 
Uzdevumi
 1. Rāpuļu iedalījums
 2. Rāpuļu ārējās uzbūves pielāgojumi
 3. Ķirzakas un bruņurupuča skeletu salīdzinājums
 4. Rāpuļu iekšējo orgānu funkcijas
 5. Rāpuļu vairošanās jēdzieni
 6. Latvijas rāpuļi
 7. Rāpuļu barošanās ķēdes
 
Testa uzdevums
 1. Odze - indīgā čūska
 
Tests
 1. Rāpuļu uzbūve un funkcijas