24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija skolotājam par nodaļu ,,Putnu daudzveidība"
2. Zvirbuļveidīgo kārta Skolēni iepazīst tipisku zvirbuļveidīgo kārtas pārstāvju - zvirbuļa, pelēkās vārnas, žagatas, lauku cīruļa, sīļa un mājas strazda attēlus, aprakstus un balss ierakstus. Uzdevums rada priekšstatu par zvirbuļveidīgajiem putniem.
3. Zosveidīgo kārta Skolēni iegūst informāciju par zosveidīgo kārtas īpatnībām, noklausās ziemeļu gulbju un meža zosu balss ierakstus, video par gulbju riestu. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
4. Dzērvjveidīgo kārta Skolēni gūst priekšstatu par dzērvjveidīgo kārtas īpašībām, noklausās griezes balss ierakstu, noskatās video par dzērvju riesta dejām.
5. Piekūnveidīgo kārta Skolēni iepazīst informāciju par piekūnveidīgo kārtas putnu pazīmēm un pārstāvjiem. Ir dotas saites uz video par vistu vanaga un peļu klijāna medībām, jūras ērgļa ligzdu.
6. Pūčveidīgo kārta Skolēni iepazīst pūčveidīgo kārtas īpašības un pārstāvjus, ir iespēja noklausīties meža pūces, ūpja, apodziņa balss ierakstus.
7. Vistveidīgo kārta Skolēni uzzina vistveidīgo kārtas īpašības un pārstāvju aprakstus. Ir dotas saites uz video par tītaru uzvedību, medņa un rubeņa riesta dziesmām.
8. Ornitoloģisko pētījumu nozīme Skolēni gūst informāciju par Latvijas Ornitoloģijas biedrību, starptautiskajām putnu aizsardzības organizācijām, iepazīst pamācību, kā rīkoties, ja gadās atrast apgredzenotu putnu.
9. Putnu būru gatavošana un izvietošana Skolēni saņem pamācību, kā gatavot zīlīšu būri, izvietot un tīrīt putnu būrus.
10. Putnu daudzveidības nozīme Skolēni papildina zināšanas par putnu vietu barošanās ķēdes, nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putnu noteikšana, izmantojot attēlus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni atpazīst attēlos Latvijas putnus un nosaka to piederību kārtai.
2. Putnu atpazīšana pēc attēliem 1. izziņas līmenis zema 6 p. Skolēni atpazīst Latvijas putnus pēc attēliem. Materiālu var izmantot frontālam darbam klasē.
3. Putni pie cilvēku mājokļiem 1. izziņas līmenis zema 4 p. Skolēni nostiprina zināšanas par cilvēku mājokļu apkārtnē sastopamajiem putniem, atpazīstot tos attēlos.
4. Putni pie ūdenskrātuvēm 1. izziņas līmenis zema 4 p. Skolēni nostiprina zināšanas par ūdensputniem. Materiāls piemērots frontālam darbam klasē.
5. Putnu barošanās ķēdes 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skolēni sastāda barošanās ķēdi dotajam putnam. Uzdevuma veikšanai nepieciešamas priekšzināšanas par organismu barošanās īpatnībām un barības ķēdes uzbūvi. Risinājumā dots barošanās ķēdes piemērs.
6. Putnu būru gatavošana un izvietošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nostiprina zināšanas par putnu būru būvēšanu un izvietošanu.
7. Putnu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni, aplūkojot putnu attēlus, pēc knābja uzbūves secina par putna barošanās veidu.
8. Putnu noteikšana pēc balss 1 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni ierakstā atpazīst putnu balsis. Uzdevums piemērots frontālam darbam klasē, risinājumā ir doti arī putnu attēli.
9. Putnu noteikšana pēc balss 2 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni nosaka putnu sugas pēc balsu ierakstiem. Risinājumā doti putnu attēli un apraksti.
10. Mājputni 1. izziņas līmenis zema 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par mājputniem - atpazīst tos attēlos, nosaka kārtas piederību un iegūstamos produktus.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļa. Zīlīšu radniecība (2016) Citi vidēja 2 p. Skolēni izprot bināro nomenklatūru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putnu daudzveidība, piesaistīšana un izmantošana 00:00:00 vidēja 28 p. Skolēni gūst novērtējumu savām zināšanām par putnu daudzveidību un izpratnei par to nozīmi.