Ornitoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta putnus.
Ornitoloģijas uzdevums ir rūpēties par putnu aizsardzību, lai nākotnē saglabātu to daudzveidību. Svarīga loma ir sabiedrības informēšanai un izglītošanai.
 
logo.png
 
Latvijas ornitologi ir apvienojušies Latvijas Ornitoloģijas biedrībā. Šī biedrība organizē un koordinē dažādas putnu izpētes programmas.
 
Latvijas ornitologi sadarbojas ar citu valstu ornitologiem, jo putni migrācijas laikā uzturas daudzu valstu teritorijās. Svarīga ir sadarbība ar starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību Bird Life International.
 
l2.png
 
Latvijā darbojas vairāki ornitoloģisko pētījumu centri.
  • Engures ornitoloģisko pētījumu centrā tiek veikti ligzdojošo putnu novērojumi, izmantojot peldošo bāzi. Tur notiek arī ligzdojošo putnu gredzenošana.
  • Papes ornitoloģijas stacijā ar liela tīkla palīdzību tiek sagūstīti un apgredzenoti migrējošie putni.
  • Latvijas gredzenošanas centrs Salaspilī risina visus ar putnu gredzenošanu saistītos jautājumus.
  • Vairāku valstu ornitologi veic ziemeļu gulbju iezīmēšanu ar krāsainiem kakla gredzeniem un alumīnija kājas gredzeniem. Tā, nesagūstot putnu, var nolasīt numurus ar binokli. Apkopojot datus, var spriest par putnu migrācijas ceļiem, mūža ilgumu un paradumiem. Tādiem pētījumiem ir liela nozīme sugas saglabāšanā.
 
ru.png
Attēlā ornitologs Dmitrijs Boiko ar apgredzenotajiem ziemeļu gulbja mazuļiem.
 
Katru gadu notiek arī melnā stārķa monitorings (ilgstoša novērojumu veikšana) - mazuļu uzskaitīšana, nosvēršana, gredzenošana. Zinātnieki iegūst datus, kā melno stārķu dzīvības norises ietekmē lauksaimniecībā izmantotās ķimikālijas.
 
Lai ieinteresētu un izglītotu sabiedrību par putniem, katru gadu tiek radīta iespēja sekot plēsīgo putnu mazuļu attīstībai interneta tiešsaistē, uzstādot pie ligzdām Web kameras. Ērgļu ligzdu kameras
 
Atrodot mirušu putnu ar gredzenu vai nofotografējot dzīvu, apgredzenotu putnu, vajadzētu rīkoties atbilstoši ornitologu uzaicinājumam:
Ja atrasts vai citādi iegūts putns ar gredzenu uz kura ir adrese LATVIA RIGA, lūdzu, ziņojiet par to Latvijas Gredzenošanas Centram (LGC).
Lūdzam sūtīt LGC arī datus par putnu gredzeniem ar ārzemju adresēm.
Mēs šos datus paziņosim attiecīgo valstu Gredzenošanas Centriem un visu ko uzzināsim par šo putnu paziņosim arī jums. 
 
Par savu atradumu jūs varat ziņot:
  
Pasta adrese:
Latvijas Gredzenošanas Centrs
Miera 3, SALASPILS
LV-2169
Tālruņa numuri 
                +371 67945393
mob.t.    +371 26448210
 Ja putns ir atrasts beigts, noņemiet gredzenu un saglabājiet to. Gadījumā ja vēlāk radīsies kādas neskaidrības lai ir iespēja pārbaudīt gredzena noraksta pareizību. Ja gredzens ir nodilis un grūti salasāms, izplākšņotā veidā pievienotu vēstulei atsūtiet to mums.
 Ja jums gadās noķert veselu, nesavainotu, apgredzenotu putnu, tad rūpīgi norakstiet visu kas ir uz gredzena. Putnu ar gredzenu pēc iespējas ātrāk palaidiet brīvībā.
Atsauce:
http://www.lubi.edu.lv/index2.php?lang=1&sid=85
Bioloģija 8. klasei.Daiga Brante, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2012.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 92.-93.lpp.
http://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2015/01/aloja.lv_lob_logo1.gif
http://oldwww.mos-cso.cz/obrazky/birdlife_logo.jpg
http://dzirkstele.diena.lv/uploads/thumbnails/680x455/articles/2013/08/17760__51fa38eeef788.jpg.jpg