Stundu skaits
Skolēnam sasniedzamais rezultāts mācību programmā
Pieejamie materiāli
4
 • Nosaka tuvākā apkārtnē sastopamās putnu sugas, izmantojot putnu attēlus vai noteicējus.
 • Reģistrē novērojumus un secina par putnu daudzveidību, to dzīvesvietām.
 • Nosaka Latvijas putnu sugas, klausoties putnu balsu ierakstus un atpazīstot putnus attēlos, videomateriālos vai dabā.
 • Ir priekšstats par Latvijas ornitologu starptautisko sadarbību un pētījumiem par putnu migrāciju un daudzveidības saglabāšanu.
 • Novērtē putnu daudzveidības nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
Teorija
 1. Zvirbuļveidīgo kārta
 2. Zosveidīgo kārta
 3. Dzērvjveidīgo kārta
 4. Piekūnveidīgo kārta
 5. Pūčveidīgo kārta
 6. Vistveidīgo kārta
 7. Ornitoloģisko pētījumu nozīme
 8. Putnu būru gatavošana un izvietošana
 9. Putnu daudzveidības nozīme
 
Uzdevumi
 1. Putnu noteikšana, izmantojot attēlus
 2. Putnu atpazīšana pēc attēliem
 3. Putni pie cilvēku mājokļiem
 4. Putni pie ūdenskrātuvēm
 5. Putnu barošanās ķēdes
 6. Putnu būru gatavošana un izvietošana
 7. Putnu salīdzinājums
 8. Putnu noteikšana pēc balss 1
 9. Putnu noteikšana pēc balss 2
 10. Mājputni
 
Testa uzdevumi
 1. Putnu atpazīšana attēlos
 2. Ornitoloģiskie pētījumi
 
Tests
 1. Putnu daudzveidība, piesaistīšana un izmantošana