Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28p.
1. Putnu atpazīšana attēlos 4p.
2. Putnu noteikšana, izmantojot attēlus 4p.
3. Putni pie cilvēku mājokļiem 4p.
4. Putni pie ūdenskrātuvēm 4p.
5. Putnu barošanās ķēdes 4p.
6. Putnu būru gatavošana un izvietošana 2p.
7. Putnu salīdzinājums 1p.
8. Putnu noteikšana pēc balss 1 2p.
9. Mājputni 3p.